Продукти

img31_s img30_s

img34_s img19

                                                            Пружини работещи на натиск

Диаметър на тела: от 0,2 мм до 9,0 мм
Форма: цилиндрични и конусни пружини
Краища : отворени, прилепнали, шлайфани или нешлайфани
Видове материал: пружинна тел съгласно ДИН 17223 тип В или Д,
неръждаема пружинна тел съгласно ДИН 17224, клапанна пружинна тел – Отева 70 и др.